Terug naar het overzicht

Kögel Cool nu ook leverbaar met e-as

Gepubliceerd op 10-02-2022 14:47 uur

Samen met SAF-Holland heeft Kögel voor de serie Kögel Cool – PurFerro quality een vriesoplegger ontwikkeld die over een recuperatieas beschikt. Hiermee wordt bewegingsenergie in de vorm van elektrische stroom teruggewonnen en beschikbaar gesteld voor de aandrijving van het koelaggregaat. Zo wordt de CO2-uitstoot duidelijk gereduceerd. Tegelijkertijd levert dit nog andere voordelen op. 

 


De Europese logistieke sector staat voor grote uitdagingen. Een hiervan is het vermijden van de uitstoot van verontreinigende stoffen en CO2-uitstoot in het goederenverkeer over de weg. Met zijn innovatieve transportoplossingen helpt Kögel klanten om aan die eisen te voldoen. Samen met SAF-Holland heeft Kögel nu voor de serie Kögel Cool – PurFerro quality een vriesoplegger vervaardigd waarvan het koelaggregaat volledig elektrisch werkt. Dit vermindert niet alleen het dieselverbruik en dus de uitstoot van CO2 en verontreinigende stoffen maar ook de geluidsemissies en de operationele kosten. 

 

Transportoplossingen van Kögel voor klimaatvriendelijk transport 

"Inspelend op het politieke beleid en de wensen van onze klanten willen we bij Kögel eraan bijdragen dat transport- en logistieke processen milieu- en klimaatvriendelijker verlopen. We dragen dit uit in ons ondernemingsmotto: 'Economy meets Ecology – Because we care'. We hebben hiervoor de expertise, de kennis van de branches, de juiste transportoplossingen en de juiste partners", zegt Thomas Eschey, die als directeur bij Kögel verantwoordelijk is voor de afdeling Techniek. De branche-expertise van Kögel maakt een transportoplossing mogelijk die voldoet aan de eisen van de transportpraktijk. 

 

Partnerschap maakt praktijkgerichte innovatie mogelijk 

Een wezenlijk onderdeel van de elektrificatie van de Kögel Cool is de recuperatieas TRAKr van SAF-HOLLAND. Een elektrische dynamo in de traileras SAF TRAKr zet bewegingsenergie om tijdens het rijden, bijvoorbeeld in de vrijloopfasen van het trekkende voertuig. Deze wordt als elektrische stroom opslagen in een bufferaccu op de trailer. De elektrische stroom wordt vervolgens gebruikt om de koelmachine elektrisch te laten werken. 

 

Volledig elektrische aandrijving biedt talrijke voordelen 

Bij volledig elektrische werking heeft de koelmachine geen conventionele brandstof nodig en stoot deze geen verontreinigende stoffen of CO2 uit. Een ander voordeel van het systeem is dat geluidsemissies worden vermeden. Tegelijkertijd is er geringere slijtage. Daarom is de Kögel Cool - PurFerro quality met volledig elektrisch aangedreven koelmachine ook geschikt voor nachtelijke belevering in binnensteden en creëert hij kansen voor extra businessmodellen en een grotere vrijheid bij de voertuigdispatching. Bovendien zorgt het duidelijk stillere, volledig elektrische systeem voor meer comfort en verstoort het de nachtrust van vrachtwagenchauffeurs op rustplaatsen niet.