De Tweede Kamer heeft de Wet Vrachtwagenheffing met een ruime meerderheid aangenomen. Tijdens het plenaire debat op 22 maart j.l. werd er over de wet gestemd. De Wet Vrachtwagenheffing voorziet er in dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen (voornamelijk de rijkswegen en een aantal provinciale wegen). Daar staat tegenover dat het Eurovignet wordt afgeschaft en dat de Motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zoveel als mogelijk is binnen de Europese wetgeving wordt verlaagd. Tenslotte wordt de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing teruggesluisd naar de vervoerssector, om deze opbrengsten vervolgens daar in te zetten voor innovatie en verduurzaming.


Punt van zorg is dat de wet veel later wordt ingevoerd (2027), dan vooraf was voorzien. Hierdoor ontstaat er een financieringsgat voor de sector, die al veel eerder aan de slag wil en moet gaan om in 2030 binnenstedelijk volledig overgeschakeld te zijn op zero emissie vrachtwagens. Naar aanleiding van een ingediende motie gaat Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoeken hoe dit tijdelijke financieringstekort kan worden opgevangen. Met name de verduurzaming van de transportsector is erbij gebaat als er tijdig afdoende opbrengsten van de vrachtwagenheffing beschikbaar komen.

 

TLN is verheugd met deze uitkomst. Om de 40 grootste steden in ons land vanaf 2025 te bevoorraden met vrachtwagens die op elektriciteit of waterstof rijden, moet er een enorme transitie plaatsvinden. Berekend is dat hiervoor zo’n 12.000 zero emissie vrachtwagens nodig zijn. Bovendien is er, tijdig, voldoende laadinfrastructuur nodig. Ook voor dat belangrijke thema werd via een motie aandacht gevraagd. De regering zal dan ook moeten gaan zorgen voor een specifieke aanpak voor en proactieve planning van laadlocaties voor vrachtwagens.
Met de aangenomen Wet Vrachtwagenheffing kan de sector in ieder geval aan de slag. De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving spreekt op 29 maart over de voorbereiding van de behandeling van de wet.