Terug naar het overzicht

RDW werkt samen met Emovis om het eerste tolsysteem met vrije doorstroming te implementeren

Gepubliceerd op 09-11-2022 12:17 uur

De RDW heeft Emovis, een van de grootste aanbieders van duurzame op tolheffing gebaseerde mobiliteitsoplossingen ter wereld en onderdeel van Abertis Mobility Services (Abertis Group), een contract gegund voor het ontwerpen, installeren en onderhouden van het eerste free-flow tolsysteem in Nederland op twee nieuwe hoofdwegen.


 
Twee tollocaties

De eerste is de nieuwe snelweg A24 (Blankenburgverbinding) bij Rotterdam die momenteel wordt aangelegd. Deze verbindt de A15 en de A20 en bestaat uit twee tunnels, de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel. Wanneer de nieuwe snelweg in 2024 opengaat, wordt free flow tolling ingevoerd. Naar verwachting zal deze snelweg dagelijks door 60.000 voertuigen worden gebruikt. 
Het tweede infrastructuurproject, momenteel nog een optie, is een nieuw stuk snelweg bij Arnhem/Nijmegen, de ViA15. Het project breidt de A15 uit tot de A12 en omvat een nieuwe brug over het Pannerdensch kanaal. Het tolsysteem van Emovis zal worden uitgebreid tot deze nieuwe brug wanneer deze wordt geopend. Naar verwachting zullen er dagelijks 33.000 voertuigen gebruik van maken. 
 
 

Free flow tolheffing

Emovis is gecontracteerd voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van beide tolsystemen. Het contract heeft een initiële looptijd van acht jaar, met drie verlengingen van twee jaar. Na meer dan 15 jaar in verschillende landen in Europa te hebben gewerkt aan de implementatie van geavanceerde elektronische tolsystemen is dit het eerste project van Emovis in Nederland. 
Het is de eerste keer dat free flow tolling in Nederland wordt toegepast. Het ministerie van Infrastructuur, twee van hun uitvoerende instanties (RDW en Rijkswaterstaat) en het Centraal Justitieel Incassobureau werken samen om deze nieuwe vorm van tolheffing te implementeren en uit te voeren. De RDW neemt het innen van de tol op zich. 
"De gunning van dit contract is een belangrijke mijlpaal in ons programma", zegt Jan Strijk, directeur Toll Collect bij de RDW. "Wij stellen hoge eisen aan de apparatuur en de samenwerking met de leverancier. Ik heb er alle vertrouwen in dat Emovis dat kan waarmaken."
 
Lange geschiedenis 

Emovis ontwerpt en implementeert mobiliteitsoplossingen voor stedelijke en interstedelijke wegennetten. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis in het leveren van free flow systemen. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld:

  • Complexe overgangen mogelijk gemaakt van traditionele Electronic Toll Collection systemen naar multi-lane free flow voor belangrijke snelwegen zoals de London Orbital M25 in Dartford of de kruisingen van de Mersey River bij Liverpool in het Verenigd Koninkrijk of de Ringweg M50 van Dublin in Ierland; 
  • Video tolsystemen geleverd op andere bestaande wegen met handmatige tolheffing in het VK en Polen;
  • Open Road Tolling-systemen (ORT) geïnstalleerd in de VS, Canada en Puerto Rico.

 
"Het is een absolute eer om voor het eerst in Nederland te mogen werken. Als een van de best verbonden landen in Europa zijn we trots om deel te nemen aan zo'n ambitieus project dat zeker uitstekende resultaten zal opleveren voor overheden en gebruikers", zegt Christian Barrientos, CEO van Emovis. 
"RDW en Emovis hebben veel gemeenschappelijke waarden, waaronder het streven naar een veilige en efficiënte toegang via tolwegen en het bevorderen van economische ontwikkeling", zegt de heer Barrientos. "We hebben al een diepgaand begrip van hun bedrijfsregels en workflows. Met deze kennis brengen we processen en systemen gericht op klantervaring en kostenbesparingen naar de activiteiten van RDW", voegt hij eraan toe.
 
 

Over Abertis Mobility Services en Emovis   

Abertis Mobility Services is het competentiecentrum van de Abertis Groep dat opereert via Emovis, wereldleider in mobiliteitsoplossingen en -diensten die het gebruik van stedelijke en interstedelijke infrastructuren regelen. 
Met meer dan 700 medewerkers in 10 landen zet Emovis zich in om miljoenen automobilisten naadloos te helpen reizen over de drukste tolwegen ter wereld. Het bedrijf exploiteert enkele van 's werelds drukste tolinfrastructuren zonder barrières in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Puerto Rico, Canada en Qatar.
Emovis is voor 100% eigendom van Abertis, een wereldwijde leider in het beheer van tolwegen. Dankzij deze steun is Emovis een betrouwbare partner voor de lange termijn voor wegbeheerders en concessiehouders.