Terug naar het overzicht

Succesvolle pilot met autonoom containertransport in Zeeland

Gepubliceerd op 04-04-2024 07:25 uur

In Zeeland loopt een innovatieve pilot met autonoom transport. Hierbij wordt getest of autonome – zelfrijdende – vervoersmiddelen ingezet kunnen worden in de logistiek, bijvoorbeeld bij vervoer van de kade naar de werf. Ook wordt getest of autonoom vervoer mogelijk is op plaatsen waar de transportmiddelen zich moeten mengen tussen het ‘gewone’ verkeer. De pilot vindt plaats op het terrein van logistiek bedrijf Lineage en fase 2 is onlangs succesvol afgerond.
 

Project Living Lab Autonoom Transport Zeeland (ATZ) is opgezet als een open innovatiesysteem, waarin logistieke bedrijven, technologieleveranciers voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innovaties in de logistiek onderzoeken. Het experiment richt zich op de inzet van autonome voertuigen in combinatie met niet-autonoom verkeer. Hierbij wordt getest op situaties die zich dagelijks in de praktijk voordoen in de logistiek, zoals werkzaamheden en transport over de openbare weg. 
In de recent afgeronde fase werd getest met autonoom transport van de werf naar de kade op het terrein van Lineage in Vlissingen, op zo’n manier dat het naadloos integreert in de operationele processen van Lineage. Omdat innovatie een van de kernwaarden van Lineage is, was het geen verrassing dat Lineage interesse toonde om bij te dragen aan de pilot. Ondersteund door de ontwikkelaars Terberg en EasyMile, stelde het bedrijf een van de terminals in Vlissingen beschikbaar.
 
 

Proof of concept

ATZ, dat mede mogelijk wordt gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid, startte het experiment in 2022 met Proof of Concept 1 (PoC1). Deze fase werd succesvol afgerond met een demonstratie voor alle betrokken stakeholders. Mogelijkheden tot verbeteringen die tijdens PoC1 werden geïdentificeerd, maakten het noodzakelijk een Proof of Concept 2 (PoC2) te starten. Deze fase is in december 2023 opgeleverd. 
PoC2 bleek een belangrijke stap in de ontwikkeling van autonome transportoplossingen. De fase had als doelstelling de efficiëntie, veiligheid en productiviteit bij containerterminalactiviteiten te verbeteren. Hierbij waren ook de ontwikkelaars van de truck betrokken – fabrikant Terberg Benschop en technologieleverancier EasyMile – en Lineage als exploitant van de locatie.
Tijdens PoC2 werd getest hoe de autonome terminaltruck (ATT) en zijn systemen verder verfijnd konden worden, waardoor een autonome vrachtwagen veilig kan rijden in een containerterminal voor gemengd verkeer: dat wil zeggen verkeer mét en zonder chauffeur door elkaar heen. Dankzij PoC2 beschikken EasyMile en Terberg nu over de waardevolle informatie die zij nodig hebben om hun hardware en systemen verder te verbeteren, zodat er uiteindelijk een ATT kan worden ontwikkeld die geschikt is om op de markt te brengen. 
“We wilden graag meedoen aan deze pilot”, vertelt Mark Ketelaar, regionaal operationeel vicepresident Benelux bij Lineage. “We kijken continu naar mogelijkheden om met innovatie en automatisering de efficiëntie te vergroten en de supply chain te moderniseren. Maar ook om knelpunten in de keten en uitdagingen vanuit de arbeidsmarkt beter op te kunnen vangen. De impact van automatisering reikt verder dan één enkele vestiging en haar medewerkers. Een grotere efficiëntie in de supply chain zal uiteindelijk bijdragen aan een verbeterd voedselsysteem met minder verspilling en een hogere voedselkwaliteit en -veiligheid.”
Ketelaar: “De samenwerking tussen Terberg, EasyMile en Lineage is cruciaal voor het potentiële succes van het project en benadrukt het belang van coördinatie en synergie onder alle belanghebbenden.”
 

Resultaten

Het belangrijkste doel van PoC2 was om te testen of er met een geladen container op het ATT-chassis gereden kon worden naar alle vooraf gedefinieerde RTG-overslagpunten. Niet alle doelstellingen werden succesvol behaald in deze fase, maar er werd waardevolle informatie verzameld over onder meer het transport van geladen containers, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle vooraf gedefinieerde RTG-overslagpunten en over het aantal handmatige handelingen dat de veiligheidschauffeur moet uitvoeren. Uiteindelijk bleek een duidelijke verbetering van de snelheid en de systeemstabiliteit van het voertuig. 
De ontwikkeling van nieuwe potentiële functies is al begonnen en de volgende stap zal zijn om verder te gaan met het testen met achteruitrijden en om het transport steeds verder te autonomiseren. Was er bij eerdere fases nog sprake van een veiligheidsbestuurder; in toekomstige fases zal verder getest worden met bediening op afstand en zelfs het helemaal achterwege laten van een persoon in de cabine. Ook het uitvoerig rijden en testen onder ongunstige weersomstandigheden, zoals regen en mist, zullen weer meegenomen worden in de volgende fase.