Terug naar het overzicht

Sectormonitor toont meer faillissementen en minder personeel

Gepubliceerd op 24-06-2024 12:15 uur

Uit de meest recente Sectormonitor blijkt dat het aantal faillissementen in de sector transport en logistiek in het eerste kwartaal flink hoog is. Ondernemers zijn minder positief over het economisch klimaat en de personeelssterkte in hun bedrijf in de afgelopen drie maanden: meer ondernemers spreken van een afname van personeel in hun bedrijf dan spreken van een toename. Wel is er na drie kwartalen van omzetdaling weer sprake van een lichte omzetgroei in goederenvervoer over de weg. Ook zijn ondernemers positief in hun verwachtingen voor het komend kwartaal.
 

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.
 
Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:

•    In het eerste kwartaal van 2024 was de omzet in het goederenvervoer over de weg 0,9% hoger dan jaar eerder. In logistieke dienstverlening daalde de omzet met 0,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (CBS, 2024). De omzet in goederenvervoer over de weg groeit voor het eerst licht sinds drie kwartalen op rij van daling. Over heel 2023 was in beide branches sprake van omzetverlies.
•    Eind 2024-Q1 zijn er ruim 7.100 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Het aantal vacatures is gedaald vergeleken met vorig jaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal neemt het aantal openstaande vacatures toe. In meeste regio’s blijft de arbeidsmarkt voor chauffeurs zeer krap (meer vacatures dan werkzoekende chauffeurs). Voor beroepsgroepen verwant aan transport en logistiek ligt het aantal openstaande vacatures ook lager dan vorig jaar.
•    Volgens het CBS zijn ondernemers in de zogenaamde categorie ‘Vervoer over land’ begin 2024 Q2 per saldo negatief over economisch klimaat en personeelssterkte in de afgelopen 3 maanden. Voor de komende 3 maanden zijn hun verwachtingen wel positief. Het aandeel ondernemers dat onvoldoende vraag ervaart blijft ongeveer gelijk (34,1% in april 2024 tegen 33,6% in april 2023). Ondernemers blijven het meest belemmerd in de bedrijfsvoering door een tekort aan personeel (48% geeft dit aan). Dit aandeel is wel afgenomen ten opzichte van vorig jaar; toen gaf 62 procent aan belemmerd te worden door een tekort aan personeel. 

 

Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

•    In 2024-Q1 is het aantal faillissementen veel hoger dan vorig jaar (57 in 2024-Q1 tegen 32 in 2023-Q1). Het aantal ligt ook op een hoger niveau dan in de voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen was voor het laatst zo hoog in 2014-Q2.
•    Het totaal aantal werknemers neemt af t.o.v. vorig jaar en vorig kwartaal. Aantal chauffeurs neemt ook af t.o.v. vorig jaar. De instroom van chauffeurs ligt lager dan de uitstroom (2.691 instroom tegen 3.178 uitstroom in 2024-Q1). 65% van de instroom bestaat uit werknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt rond de 22 jaar en bij de uitstroom op 67 jaar.
•    Het aandeel oproepkrachten neemt af t.o.v. vorig jaar. De gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt t.o.v. vorig jaar, zowel bij niet-chauffeurs als chauffeurs (bij chauffeurs naar ruim 45 jaar). De pensioenuitstroom van werknemers lag in 2023 lager dan in 2022, maar blijft wel op een hoog niveau (sinds 2020).