Terug naar het overzicht

RAI Vereniging tekent ‘Intentieverklaring Verkeersveiligheid’ voor “elektrische bestelwagens”

Gepubliceerd op 27-06-2024 12:47 uur

Koninklijke RAI Vereniging heeft samen met Transport & Logistiek Nederland, BOVAG, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, evofenedex, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de minister van IenW een intentieverklaring ondertekend die de veilige inzet van elektrische bedrijfswagens tussen de 3.500 en 4.250 kg die mogen worden bestuurd met rijbewijs B onder het gedoogbeleid verbetert. Deze verklaring is noodzakelijk om het gedoogbeleid voor de vrijstelling van rijbewijs C op deze bedrijfswagens te mogen verlengen. 


De verlengde gedoogregeling maakt het mogelijk dat bestuurders van zwaardere elektrische bedrijfswagens, met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg en maximaal 4.250 kg, deze voertuigen kunnen blijven besturen met een B-rijbewijs. Dit is ingesteld om de overstap naar schone, zero-emissie bestelwagens, die vaak zwaarder zijn door het batterijpakket te bevorderen. Hierdoor kunnen bedrijven zonder extra financiële lasten voor het behalen van een C-rijbewijs toch de transitie naar elektrisch rijden maken met behoud van voldoende laadvermogen. 

 

Opleidingsmodules voor bestuurders

Met het ondertekenen spreken de partijen af om samen te werken aan een convenant waarin de opleidingsmodules voor het besturen van deze elektrische bedrijfswagens worden vastgelegd en berijders worden gestimuleerd deze opleiding te volgen. Deze modules omvatten zowel theoretische als praktische onderdelen met een gecombineerde duur van minimaal vijf uur. Na het succesvol afronden van de opleidingsmodules, mogen bestuurders deze bestelwagens die deelnemen aan de gedoogregeling gebruik blijven maken van de vrijstelling van het C-rijbewijs. 
Het convenant zal ook voorzien in een nauwkeurige registratie van de opleidingen, bijvoorbeeld door vastlegging in personeelsdossiers, wat controle mogelijk maakt. Verder moet er geregeld worden dat er een registratie wordt bijgehouden van alle ongevallen met deze elektrische bestelbussen die gebruikmaken van de vrijstelling. Het gedoogbeleid, dat eerst zou eindigen op 1 juli 2024, wordt verlengd onder voorwaarde dat de bepalingen uit de intentieverklaring worden nageleefd. De partijen zullen de komende periode een convenant opstellen om deze bepalingen nader uit te werken.

 

Belang van de intentieverklaring

Huub Dubbelman, voorzitter van de sectie personenauto’s en lichte bedrijfswagens bij RAI Vereniging, benadrukt het belang van deze samenwerking: "Deze intentieverklaring is cruciaal voor de verdere ontwikkeling en acceptatie van zwaardere elektrische bestelwagens. Het helpt bedrijven bij de overstap naar duurzame mobiliteit zonder dat dit afbreuk doet aan de verkeersveiligheid”.